Proiectul Media Literacy a fost implementat de MultiCultural Foundation pe parcursul a 6 luni, în perioada 01.04.2017-30.09.2017, finanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+

 

Activitatea principală a fost stagiul de voluntariat transnațional cu o durată de 3 luni, în Arad, România. Organizația parteneră, respectiv organizația de trimitere a voluntarei, a fost organizația ADVIT “Europa fără frontiere” din Republica Moldova.
Contextul în care am desfășurat stagiul de voluntariat prevăzut în proiectul Media Literacy a fost necesitatea unui tânăr voluntar de a se dezvolta din punct de vedere personal, de a învăța lucruri noi, de a exersa și de a dobândi noi competențe pentru ca în viitor această exeriență de voluntariat să reprezinte un punct de plecare în găsirea unui loc de muncă atractiv. Obiectivele proiectului au fost atinse prin implementarea activităților cu ajutorul metodelor de educație nonformală si informală.

    Cele 2 obiective principale ale proiectului au fost:

  1. Creșterea nivelului de media literacy prin dezvoltarea competențelor digitale ale unui voluntar cu oportunități reduse din Republica Moldova, pe parcursul unui stagiu de voluntariat în Arad, România, pe o perioadă de 3 luni, în intervalul 10 iunie – 5 septembrie 2017;
  2. Creșterea gradului de interes față de antreprenoriat și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului în general și antreprenoriatul social ale unui voluntar cu oportunități reduse din Republica Moldova, prin participarea la un stagiu de voluntariat în Arad, România, pe o perioada de 3 luni, în intervalul 10 iunie – 5 septembrie 2017.

Aspectele urmărite la profilul voluntarului au fost: vârsta eligibilă, între 17 și 30 de ani; se confruntă cu obstacole economice: are un nivel de trai scăzut, venituri mici, se confruntă cu șomajul sau cu sărăcia; este motivat să participe într-un stagiu de voluntariat transnațional care contribuie la dezvoltarea sa personală; are cunoștințe de limba română și de limba engleză; are un nivel minim de cunoștințe digitale; prezintă interes în dezvoltarea de competențe digitale; prezintă interes în dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului în general și antreprenoriatul social; are rezidența în țara de origine a organizației de trimitere; este apt din punct de vedere medical pentru a efectua o călătorie.

Experiențele de învățare acumulate de voluntară atât în cadrul activităților implementate prin metode nonformale, cât și în cadrul activităților cu caracter informal (activități din timpul liber, întalniri cu mentorul, timpul petrecut cu alți voluntari) au constituit pilonul central al proiectului și cel mai mare rezultat al acestuia. Aceste experiențe de învățare a avut un impact direct asupra voluntarei prin cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care le-a dobândit.
Impactul proiectului se răsfrânge și asupra celor două organizații implicate prin experiența dobândită în urma implementării proiectului și asupra comunitățiilor de gazduire si de trimitere prin activitățile de diseminare a rezultatelor.
Sustenabilitatea proiectului este asigurată prin beneficiile pe care acest stagiu le-a adus voluntarei. În urma experienței SEV voluntara proiectului Media Literacy devine un ambasador al programelor Serviciului European de Voluntariat, ea va promova în rândul tinerilor beneficiile și importanța unui astfel de stagiu.

Film de prezentare: