Alege implicarea

Activitatea MCF nu ar fi posibilă fără voi, cei care ne sustineți. Alege să redistribui o parte din câștigul tău și fii parte din schimbarea pe care dorești să o vezi în lume. Rezultatele obținute vin ca urmare a implicării noastre, a tuturor.

Donații
Alege proiectul pe care dorești să îl sprijini și suma predefinită pe care vrei să o donezi:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Sponsorizări

Prin intermediul sponsorizărilor, agenții economici decid și dispun în ce mod se vor cheltui/investi o parte din resursele financiare ale Bugetului de Stat care provin din impozitul pe profit. Așadar aceste sume nu reprezintă sub nicio formă o cheltuială suplimentară pentru societățile comerciale și nu influențează cash-flow-ul acestora.

Impozitul pe profit
Capitolul II: Calculul profitului impozabil Art. 21, pct. (4): „p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

Redirecționare 2%
Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate care obțin venituri impozabile au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o entitate nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private (Baza legală: art. 57 si art. 84 din Codul Fiscal). Facilitatea fiscală constă în dreptul plătitorului de taxe de a decide asupra destinației unei sume achitate de acesta către bugetul de stat în anul anteior. Contribuabilul poate solicita statului să vireze 2% din impozitul achitat de el. 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. Această donație nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat și de depus la Fisc.
Descarcă formularul aici.