Totul este conectat

Întreaga activitate a Fundației este guvernată de aceste principii, a căror interpretare se dorește a fi în spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului și Convenției Europene a Drepturilor Omului și Declarația de la Rio de Janeiro privind mediul și dezvoltarea.

Principiul I: unitate în diversitate

Conform acestui principiu susținem și promovăm ideea de unitate fără uniformitate și diversitate fără fragmentare, care nu pune accentul doar pe unitatea bazată pe o simplă toleranță a diferențelor fizice, culturale, etnice, lingvistice, sociale, religioase, politice, ideologice și/sau psihologice ci și spre o unitate mai complexă bazată pe înțelegerea că diferențele îmbogățesc interacțiunea umană.

În spiritul acestui principiu, ne unim potențialul și lucrăm împreună pentru menținerea păcii și pentru prosperitate, numeroasele culturi, tradiții și limbi diferite care coexistă în Lume fiind un atu pentru noi toți. Această diversitate a culturilor, obiceiurilor, credințelor și limbilor face ca Lumea să fie un spațiu al diversității celebrate ca sursă de bogăție și nu un „creuzet” în care diferențele se contopesc.

Singuri putem face atât de puțin, împreună putem face atât de mult.

Helen Keller

Principiul II: armonia

Indiferent de naționalitate, vârstă, culoare, gen și nivel de trai, nu există nicio ființă umană pe Pâmânt care să nu depindă în totalitate de mediul înconjurător, de Natură. Ea cuprinde tot ce este viu, inclusiv oamenii. Este esențial să ne unim potențialul pentru a recâștiga armonia cu Natura și în relațiile interumane.

Natura este un maestru în crearea de sisteme sustenabile. Metodele sale sunt disponibile pentru toți. Mediul științific concluzionează că principiile tuturor ecosistemelor din Biosferă sunt colaborarea, interconectarea, diversitatea, adaptarea, reziliența, echilibrul, armonia, și altele. În spiritul acestui principiu, învățăm împreună să adaptăm acțiunile noatre zilnice acestor legi universale ale naturii.

Privește natura în profunzime și vei înțelege totul mai bine.

Albert Einstein

Principiul III: activitatea

Axioma naturii în materie de supraviețuire este adaptarea. Înțeles ca un produs al relației permanente a individului uman cu mediul înconjurător, cu cei din jur, rezultatul adaptării se concretizează în atitudinea de acceptare. Discursul nostru este multiculturalismul, care prezintă, interpretează și reevaluează experiența socială a diversității și a diferențelor.

Împreună ajutăm comunitățile în susținerea culturilor lor diferite și promovăm respectul și aprecierea din partea grupurilor pentru alte culturi din societate, toleranța unei comunități față de celelalte comunități.
Schimbarea este inevitabilă, dar progresul presupune implicarea potențialului nostru, al fiecăruia. În acest sens, promovăm o atitudine activă față de umanitate și nu una pasivă și indiferentă, conștienți fiind că deciziile din prezent sunt circumstanțele experiențelor noastre viitoare. În spiritul acestui principiu, acceptăm realitățile curente, fără a lupta împotriva lor.

Promovăm caracterul echilibrat al consumului și acțiunilor noastre având în centru concordanța între elementele interdependente ale vieții. Lucrăm împreună la dezvoltarea potențialului nostru, pentru a oferi tuturor oamenilor o calitate mai bună a experiențelor, pentru a atinge o stare superioară de echilibru, pace și armonie, serenitate.

Fii schimbarea pe care dorești să o vezi în lume.

Mahatma Gandhi