Eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem cu toții.

Există o legătură comună între noi toți și prin această legătură, prin interacțiunea noastră cu semenii noștri, descoperim propriile noastre calități umane.

Obiectivele fundației derivă din principiile care ne ghidează activitatea și întrunesc zonele în care considerăm că există nevoia de implicare sau în care aportul nostru ar fi unul benefic. Acestea sunt:

1. Protecția mediului înconjurător

Aceste programe includ în special organizarea unor acțiuni de informare și conștientizare privind protejarea mediului înconjurător, consumul responsabil, regenerarea resurselor, precum și acțiuni specifice constând în plantarea de copaci și grădini urbane, acțiuni de reciclare și salubrizare, precum și altele similare.

2. Integrarea socială

Programele sociale de integrare se adresează în special copiilor și tinerilor proveniți din structuri sociale defavorizate care întâmpină dificultăți în procesul de integrare socială, cum sunt copiii instituționalizați, tinerii deținuți și alții.

3. Wellness

Aceste programe vizează îmbunătățirea stării de sănătate și adoptarea unui stil de viață sănătos prin oferirea de consultații și workshop-uri, acordarea de abonamente la centre sportive, organizare de competiții sportive și altele.

4. Comunicarea interculturală

Aceste programe își propun promovarea ideii de multiculturalitate și a nevoii de unitate a umanității prin eliminarea prejudecăților de orice tip. În cadrul acestor programe se vor organiza schimburi de experiență între tineri, evenimente pe teme culturale, artistice, umanitare, activități de voluntariat, activitati de diversitate culturală și altele asemănătoare.

5. Formarea profesională și accesul la educație

Aceste programe presupun desfășurarea unor cursuri de formare profesională și consiliere vocațională, facilitarea accesului la educație, în special al copiilor și tinerilor cu potențial, dar cu posibilități materiale mai reduse.

6. Dezvoltarea personală a membrilor

Aceste programe se adresează tuturor aspectelor bunăstării umane, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal, având ca scop creșterea capacității de a trăi viața la un potențial mai ridicat, și vor include programe de team-building, programe de creștere personală și „self-empowerment”, călătorii, organizare de seminare și workshop-uri în domeniul dezvoltării personale, îmbunătățirii comunicării, relațiilor interpersonale și altele.