Dacă dorești să devii membru în cadrul fundației, poți aplica pentru unul dintre tipurile de membri existente:

 • Membru consilier
 • Membru de onoare
 • Membru activ
 • Membru susținător

Membrii consilieri

Pot dobândi calitatea de membru consilier, persoanele fizice sau juridice (prin reprezentanţii lor legali) române sau străine, profesionişti sau specialişti în diverse domenii şi arii de interes ale Fundaţiei, personalităţi culturale, ştiinţifice sau de altă natură, artişti, principalii sponsori sau alte persoane a căror vastă experienţă ar putea servi interesele Fundaţiei.

Drepturile membrilor consilieri

Membrul consilier al Fundaţiei are următoarele drepturi:

 • de a propune membrilor fondatori modificarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei;
 • de a fi ales ca membru în Consiliului Director, Comisa de Cenzori, Consiliul de Supraveghere;
 • de a propune includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului deliberativ, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundaţiei;
 • de a accede, în urma votului Consiliului Director, în oricare din funcţiile din cadrul organului executiv;
 • de a participa la toate acţiunile organizate de Fundaţie;
 • de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale Fundaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Fundaţiei;
 • de a fi indemnizat pentru serviciile de consiliere;
 • de a renunţa definitiv sau temporar la calitatea de membru.

Obligaţiile membrilor consilieri

Obligaţiile membrilor consilieri sunt următoarele:

 • de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a nu folosi bunurile şi orice alte mijloace ale Fundaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Fundaţiei;

Membrii de onoare

Pot dobândi calitatea de membru de onoare persoanele fizice, române sau străine, alese dintre personalităţi culturale, ştiinţifice sau de altă natură, artişti, critici de artă, care aduc o contribuţie deosebită la desfăşurarea activităţii Fundaţiei.

Drepturile membrilor de onoare

Membrul de onoare al Fundaţiei are următoarele drepturi:

 • a propune membrilor fondatori modificarea scopul şi obiectivelor Fundaţiei;
 • de a fi ales ca membru în Consiliului Director, Comisa de Cenzori, Consiliul de Supraveghere;
 • de a fi numit Președinte al Comisiei de Cenzori sau Preşedinte Onorific al Fundaţiei;
 • de a propune includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului deliberativ, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundaţiei;
 • de a accede, în urma votului Consiliului Director, în oricare din funcţiile din cadrul organului executiv;
 • de a participa la toate acţiunile organizate de Fundaţie;
 • de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale Fundaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Fundaţiei;
 • de a fi indemnizat pentru serviciile de consiliere;
 • de a renunţa la calitatea de membru.

Obligaţiile membrilor de onoare

Obligaţiile membrilor consilieri sunt următoarele:

 • de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a nu folosi bunurile şi orice alte mijloace ale Fundaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Fundaţiei;

Membrii activi

Pot dobândi calitatea de membru activ, persoanele fizice sau juridice (prin reprezentanţii lor legali) române sau străine, cum sunt salariații, voluntarii și alți colaboratori ai Fundaţiei.

Drepturile membrilor activi

Membrul activ al Fundaţiei are următoarele drepturi:

 • de a propune includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului deliberativ, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundaţiei;
 • de a accede, în urma votului Consiliului Director, în oricare din funcţiile executive prevăzute în Regulamentul intern al Fundației;
 • de a participa la acţiuni organizate de Fundaţie;
 • de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale Fundaţiei, mijloacele aflate în patrimoniul Fundaţiei;
 • de a fi indemnizat pentru serviciile sale;
 • de a renunţa definitiv sau temporar la calitatea de membru.

Obligaţiile membrilor activi

Obligaţiile membrilor activi sunt următoarele:

 • de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a nu folosi bunurile şi orice alte mijloace ale Fundaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Fundaţiei;

Membrii susţinători

Pot dobândi calitatea de membru susținător, alte persoane fizice sau juridice (prin reprezentanţii lor legali) române sau străine, care susțin activitatea Fundației.

Drepturile membrilor susținători

Membrul susținător al Fundaţiei are următoarele drepturi:

 • de a propune includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului deliberativ, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Fundaţiei;
 • de a participa la acţiuni organizate de Fundaţie;
 • de a renunţa la calitatea de membru.

Obligaţiile membrilor susținători

Obligaţiile membrilor susținători sunt următoarele:

 • de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a nu folosi bunurile şi orice alte mijloace ale Fundaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Fundaţiei;
 • de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea Fundaţiei;